Günmak A.Ş.

Püskürtme Sistemleri  / Boya Besleme Sistemleri

Ödüllü, Patentli Püskürtme Sistemleri

krautzberger türkiye distribütörü

Çok Komponentli Dozaj Sistemi K-Mix

Otomatik Boya Besleme Sistemi

K – MIX  Uygulama Alanı

K-Mix çok komponentli dozaj sistemi hassas bir reçete gerektiren karıştırma ve dozajlama süreçleri için, son derece uygundur. K-Mix sistem, malzemelerin hassas ve güvenilir dozajında, karışımında ve belli bir oranda dağıtılmasında kullanılır.

Çalışma Modu

Sistem 2 ila maksimum 6 farklı sıvı malzemeyi eş zamanlı olarak işleyebilir. Dokunmatik ekran üzerindeki kendini kendini açıklayan semboller sayesinde sistemin kullanılması çok kolaydır. Bir sanal klavye servis modunda görüntülenebilir. Sistem, müşteri özel reçetesine göre gerekli komponentleri belirli oranda karıştırır ve ölçer.

Ekipmanlar

Sistem modüler bir tasarıma sahiptir. Özel bir kontrol programı, WIN XP modu altında sistemi kontrol eder. Program pota ömrü bittikten sonra otomatik yıkamaya imkan verir. Malzeme uygulamaya bağlı olarak, membran pompaları ( düşük basınç ) ya da piston pompaları ( yüksek basınç ) vasıtasıyla dağıtılır.

Avantajlar

■ Düğmeler, kendi kendini açıklayan semboller ( servis modu, püskürtme modu, yıkama modu ) vasıtasıyla menü rehberliği

■ Servis modunda data girişi için sanal klavye

■ Çok dilli ( İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca )

■ Telefonla bakım için istemci ve sunucu programları

■ İşlem içi giriş ve değişiklikleri

■ 6 bileşenli bir sisteme genişletilebilme

■ Çeşitli ölçüm ve uygulama sistemleri kullanılabilir.

■ Protokol ve istatistik programları, baskı programları

■ Oluştura ve işlem verisini kaydetme ( şarj numarası vb. )

■ İzleme fonksiyonu: karışım oranı, kütle akış hızı, mastar kafa izleme için.

■ Otomatik yıkamalı pota ömrü izleme

Otomatik Boya Besleme Sistemi

Otomatik boya besleme sistemi, boyaların otomatik sprey  tabancalarına ya da elle çalıştırılan püskürtme istasyonlaörına otomatik tedariği için tasarlanmıştır. Sistem su bazlı ya da solvent bazlı boyaların kullanımı için de tasarlanmıştır.

Boya değişimi elle yapılabileceği gibi pnömatik kontrollü boya değişim valfleri ile de yapılabilir. Boya değişimi  sırasında, borulardan, valflerden ve aspray tabancalarından boya atıklarını çıkartmak için bir durulama işlemi yapılır.

Boya 25 lt.lik ya da 200 lt.lik malzeme besleme kazanlarında depolanır. Sistem diğer boyutlardaki kazanlara da bağlanabilir.

Dağıtım sistem ekipmanı, malzeme besleme kazanlarının koaly değişimini sağlamak için taşıma aracının üzerine monte edilmiştir.

Boya hortumlar ve borular vasıtasıyla çıkış noktasına taşınır. Gerekli dağıtım basıncı basınçlı hava pompaları tarafından oluşturulur.

Boyaların işlenme özelliğini geliştirmek için bir dizi eklenti birim ünitesi mevcuttur.

 

Örneğin;

• Basınçlı hava karıştırıcıları malzeme besleme kazanlarına monte edilebilir ve çift filtreli düzenekler malzeme besleme hatlarına eklenebilir.

• Malzeme hatları malzeme değişim valflerinin hizasına kadar devir daim şeklinde tasarlanabilir.

• Basınç dalgalanmalarını dengelemek için pompalar basınç dengeleme kazanları ile birlikte takılabilir.

Boya besleme sistemleri sadece basınçlı hava ile işletilir ve kontrol edilir. Bağımsız basınçlı hava pompası boyayı malzeme besleme kazanından çıkarır ve boya, basınç dengeleme kazanı ve aktüatör valf aracılığıyla çift filtreli düzeneklere taşınır. Malzeme, çift filtreli düzenekten paslanmaz çelik borular içindeki esnek bir hortum vasıtasıyla hareket eder ve buradan da boya değişim valfine taşınır. Boya değişim valfleri pnömatik olarak kontrol edilir. Kullanılmayan boya bir devir daim hattı ile malzeme besleme kazanına geri gönderilir. Eğer boya değişim valfi açıksa, boya malzeme basınç regülatörü ve oradan da otomatik püskürtme tabancasına akar. Otomatik püskürtme tabancasındaki istenen malzeme basıncı, malzeme basınç regülatörü üzerinde ayarlanabilir. Süreç pnömatik olarak kontrol edilir.