Günmak A.Ş.
değer yaratan çözümler

Montaj Otomasyonu / Besleme ve Transfer Otomasyonu

 Hammadde Yükleme

PICKLA Ham Madde Yükleme Ünitesi

Nakliye konteynerlerinden ağır iş parçalarının elektromanyetik sistemle konveyör ya da raf üzerine konularak bir sonraki prosese taşınması için özel olarak tasarlanmıştır.

 

Boşaltma

Seçici, sıralayıcının boşaltma pozisyonunun içine kavranan iş parçalarını boşaltır. İş parçalarının düşme yüksekliği, iş parçasına bağlı olarak, yaklaşık 350 mm.dir.

Boşaltma sırasında, şüpheli iş parçalarını itme etkisi sebebiyle, manyetik kutupluluk tersine çevrilir.

 

Konteyner Değişimi

Dolu bir nakliye konteynerli seçicinin yüklemesi zemin seviyesinde bir forkliftin ya da manuel bir kaldırma aracının kullanılması ile yapılır. Dolu konteyner yerdeyken, bir sinyal lambası ile pozisyon doğruluğu gösterilir. İşçi güvenlik kapılarını kapatır ve kontrol paneli üzerindeki bir butona basarak seçiciyi başlatır.