Günmak A.Ş.
değer yaratan çözümler

Dozaj Sistemleri  / Dişli Sistem Dozaj Üniteleri

Hassas Dozajlama

dopag türkiye distribütörü

Compomix

Eldomix

Gelcomix

Gluemix

Ladomix

                                Dişli Sistem Dozaj Üniteleri

Compomix, kompakt ve solventsiz ölçüm ve karışım sistemleridir.

 

Bu sistemler, elyaf takviyeli plastiklerin üretiminde poliüretan ya da epoksi gibi çok komponentli, düşük ila orta vizkoziteli malzemeleri işlemek amacıyla kullanılır.

 

Compomix sistem, 5 ürün modelini içerir.

• compomix 103 D – tezgah üstü versiyonu

• compomix 103 M – hareket edebilen şasili

• compomix 603 – 200 ml/dk. ve yüksek akış oranları için

• compomix 603 V – vakum destekli infüzyon için

• compomix I  – rüzgar enerji jeneratörlerinin hareketli kanatlarının ( rotor blade ) üretimindeki infüzyon için

Özellikleri

■ Geniş bir değişken karışım oranı

■ Değişken debi 2 ila 20 l/dk

■ 100:5 ve 100:100 karışım oranı

■ Viskozite  1 mpas – 50.000 mpas arasında

■ Ölçümlü atım yada sürekli akış

■ Dolgu içermeyen malzeme kullanımı

■ Malzeme  temini orijinal kaplardan yada basınçlı kazandan

■ Solventsiz uygulama

 

Kullanım Alanları

■ Yenilenebilir enerji

■ Otomotiv

                                Dişli Sistem Dozaj Üniteleri

eldomix 10X

eldomix 10X sistem serileri, kompakt, solventsiz, bir dişli sistem dozaj ünitesidir.

Düşük ila orta viskoziteli, epoksi, poliüretan ve silikon gibi, 100:100 ila 100:5 karışım oranındaki çok komponentli malzemelerin karışım ve dozajında kullanılır. Malzeme basınçlı kaplardan tedarik edilir.

Özellikleri

• Değişken karışım oranı

• Değişken çıktı oranı

• Kompakt tezgah üstü makine

• Basit operasyon

• Solventsiz

• Üst/Alt basınç koruması

• Shot atımlık ya da sürekli akışlı dozaj

 

 

eldomix 60X

eldomix 60 sistem serileri, kompakt, solventsiz bir dişli sistem dozaj üniteleridir. Düşük ila orta viskoziteli, epoksi, poliüretan ve silikon gibi, 100:100 ila 100:10 karışım oranındaki çok komponentli malzemelerin karışım ve dozajında kullanılır. Malzeme ya basınçlı kaplı malzeme modüllerinden ya da besleme pompalarından tedarik edilir.

 

Özellikler

• Modüler, esnek yapı

• Değişken karışım oranı

• Değişken çıktı oranı

• Shot atımlık ya da sürekli akışlı dozaj

• Solventsiz

Uygulama Alanları

                               Dişli Sistem Dozaj Üniteleri

gelcomix, kompakt ve solventsiz dişli siste dozaj ünitesidir.

Bu sistemler, poliüretan ve epoksi gibi düşük ve orta viskoziteli, çok komponentli malzemelerin dozajında kullanılır.

Mazleme tedariği basınçlı kaplardan sağlanır.

 

Uygulama Alanı

■ Kaplama ( Coating )

Özellikleri

■ Tiksotropik malzemelerde kullanıma uygun

■ Debisi 5 l/dk olan dişli sistem pompa

■ 100:100 ila 100:10 karışım oranı

■ Viskozitesi 100mpas – 80.000 mpas malzemeler için uygun

■ Dolgu, dolgusuz ve aşındırıcı malzemeler için uygun

■ Malzeme temini  basınçlı kaplardan sağlanır

 

Kullanım Alanları

■ Yenilenebilir enerji ( rotor pervanelerin yüzeyinin kaplanması )

                               Dişli Sistem Dozaj Üniteleri

gluemix, kompakt ve solventsiz dişli sistem dozaj üniteleridir.

Bu sistemler, 100:100 ila 100:5 karışım oranında poliüretan, epoksi ve silikon gibi, düşük ve orta viskoziteli, çok komponentli malzemelerin dozajında kullanılır.

Malzeme temini, besleme kapların ya da besleme pompalarından sağlanır.

 

Uygulama Alanı

■ Yapıştırma ( gluing )

Özellikleri

■ Değişken debi 3 - 20 l/dk

■ Karışım oranı 100:10 ve 100:100

■ Malzeme temini basınçlı kaplar yada orijinal kaplardan sağlanır

■ Viskozitesi 10mpas – 500.000mpas arasında malzemeler için uygun

■ Dolgulu, dolgusuz ve aşındırıcı malzemeler için uygun

 

Kullanım Alanları

■ Yenilenebilir enerji ( rotor kanat yapıştırılması )

                        Dişli Sistem Dozaj Ünitesi

Ladomix G-SF kompakt, mobil bir dişli dozaj ünitesidir. Sistem solventsiz ve kendi kendine yayılan, 100:100 ila 100:10 karışımı aralığındaki çok komponentli, laminasyon yapıştırıcılarını işlemek için kullanılır. Malzeme, malzeme kaplarından tedarik edilir.

 

Uygulama Alanları

■ Laminasyon

Özellikleri

■ Dişli dozaj pompalarının kabın içine ve malzeme seviyesinin altında monteli olması,

    • İç pompa contalarının kaldırılması sebebiyle, azalan bakım ihtiyacı

    • Malzeme ve atmosfer (malzeme sızıntısı yok) arasında pompa olmaması,

    • Malzeme kaplarının basınçlandırılması sebebiyle, hava kurutmaya gerek olmaması,

    • Optimal malzeme havalandırması,

■ Vakumlu işleme sebebiyle,

    • Üretim durmasını önlemek için emici uçlar vasıtasıyla malzemenin yeniden dolumu mümkündür. (viskoziteye bağlı olarak)

    • Yeniden dolum pompası kullanılırken, malzeme kaybının olmaması (hava tahliyesine gerek yoktur)

■ Standart sistem, seçeneklerle geliştirilebilir, böylelikle tüm genel laminasyon yapıştırıcıları işlenebilir.