Günmak A.Ş.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Biz GÜNMAK A.Ş. olarak;

Şirketimizin tüm faaliyetlerinde ISO 9001:2015 Kalite ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini içine alan ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ standartlarına ve standardın gerektirdiği yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmeyi amaç edindik.

Bu amaca ulaşmak için;

 

• Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,

• Satış, servis, yedek parça temini, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini zamanında, sürekli ve güvenilir bir şekilde sunmayı,

• Teknolojik gelişmeler paralelinde, sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak, müşterilerimizin PROBLEM ÇÖZÜCÜ ortağı olmayı,

• Türk İmalat Sanayi’nin gelişimine katkı sağlamayı,

• Çalışanlarımızın eğitim yoluyla mesleki ve beceri düzeyinin yükseltilmesini,

• Yasal mevzuatları, müşteri yararını ve çalışan memnuniyetini göz ardı etmeyen bir şirket anlayışını sağlamayı,

• Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için ülkemizdeki çevre mevzuatına uymayı ve güncelliğini sağlamayı,

• Satış, servis ve tedarik süreçlerimizde faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri tespit etmeyi ve çevresel riskleri azaltmayı,

• Atıkları minimuma indirerek, kirliliği kaynağında önlemeyi ve enerjiyi verimli kullanmayı,

• Çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi,

• Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmeyi, çevre konusunda duyarlılığı arttırmayı,

• Sistemin etkinliğini ölçmeyi ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt ediyoruz.

 

GÜNMAK A.Ş. tarafından taahhüt edilen ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI, tüm çalışanlarımıza ve ilişki içinde bulunduğumuz tüm sosyal paydaşlarımıza iletişim araçları kullanılarak duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

 

 

İBRAHİM GÜNER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 © Günmak Endüstriyel A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.