Günmak A.Ş.

Toyota Dolly Robotik Yıkama Projesi Nedir?

Otomotiv ana sanayiinde kaynak fabrikasından çıkan araç gövdeleri, ses yalıtımı, korozyona karşı dayanıklılık ve renklendirme amacıyla boyahane fabrikalarına gönderilirler.

Kataforez, mastik ve PVC uygulamasından geçen araç gövdeleri ilk kat ve son kat boya kabinlerinde 6 eksenli ex-proof boya robotlarıyla boyanırlar.

Araç gövdelerinin boyahane içindeki tüm ilerlemeleri otomatik taşıma arabaları ile yapılır. Bu transferler sırasında otomatik taşıma arabaları püskürtme ve araç gövdesinden akan boyalar sonucunda boyanmakta ve kirlenmektedir.

DOLLY ROBOTİK YIKAMA PROJESİ; Toyota Boyahane fabrikasındaki  “DOLLY” adı verilen otomatik taşıma arabalarının KAWASAKI RS50N Robot ile yüksek basınçlı su püskürtülerek yıkanması işlemidir.

Proje Öncesi Süreç Nasıldı, Mevcut Riskler Nelerdi?

Proje öncesinde yıkama süreci, su jeti ile manuel olarak yapılıyordu.
Su jeti ile yapılan bu uygulamada,  1850 bar basınçlı, tazyikli su kullanıyordu.
Bu da iş güvenliği ve işçi sağlığı riski oluşturuyordu.

Vardiya başına 2 personele ihtiyaç duyulan süreçte yaklaşık 1 adet Dolly,
90 dakikalık bir işlem süresinde fiziksel güç kullanımı ile yıkanıyordu. Yüksek çevrim süresine sahip bu işlemde, fiziksel güç kullanımı, yıkamada Toyota standartlarına ulaşamama riski doğurabilirdi.

Bununla birlikte araçların boyanması işleminde, püskürtülen boyalar, Dolly otomatik taşıma arabalarının yüzeyi üzerinde kalınlık yaratıyordu. Bu kalınlıklar, taşıma arabalarına yerleştirilen yeni araçların konumlandırılmasında sapmalar oluşturabilirdi.

 

Proje Kapsamında Yapılanlar

 • Robot erişim mesafesini arttırarak Dolly’nin her tarafına ulaşabilmek için Travers ünitesi imalatı
 • Basınçlı su püskürtme tabancasının robota entegre edilmesi ve robot tarafından kontrol edilmesinin sağlanması
 • Hücre içindeki elektrik/mekanik işlerin tamamı, hücrenin robotik çalışmaya uygun hale getirilmesi
 • PLC , Robot ve HMI yazılımlarının tamamı
 • Sistem panosunun tasarım ve imalatı
 • Kanban prosedürlerine uyulması
 • Yazılım, kullanıcı talimatı, bakım talimatı, risk analizi, devre şemaları vb. dökümantasyonların teslimi
 • Üretime nezaret edilerek yapılan optimizasyonlar

Toyota Dolly Robotik Yıkama Projesi İle Sağlanan Kazanımlar Nelerdir?

KAWASAKI RS50N Robot’un kullanıldığı Toyota Dolly Robotik Yıkama Projesi, Günmak Teknik Servis Ekibinin çalışmalarıyla, başarıyla hayata geçirilmiştir.

 • Proje sonunda, boyama işleminde püskürtülen boyalar sebebiyle Dolly gövde taşıyıcılarının üzerinde oluşan kalınlık bertaraf
  edilmiş ve yeni araç gövde konumlandırmalarındaki sapma riski ortadan kaldırılmıştır.
 • 2 operatör ile yapılan manuel yıkama uygulaması robotik uygulamaya çevrilmiştir.
 • 90 dk./1 Adet olan manuel yıkama süresi,  40 dk./1 Adete düşürülmüştür.
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı riskleri ortadan kaldırılmıştır.
 • Yıkama işleminde daimi sürdürülebilir yüksek kalite sağlanmıştır.
 • Üretimde Toyota standartlarının devamlılığı sağlanmıştır.

Akaryakıt istasyonlarında araç yıkamada kullanılan 150-200 bar basınçlı suyun, yanlış ve dikkatsiz kullanımının insan hayatını ciddi tehlikeye soktuğunu düşündüğümüzde, 1850 bar yüksek basınçlı suyun oluşturabileceği tehlikeyi fark etmek daha kolay olacaktır.

KAWASAKI RS50N Robot’un kullanıldığı Toyota Dolly Robotik Yıkama Projesi; insana saygı ve sürekli geliştirme temel değerleri üzerine kurulan Toyota yaklaşımının ve Toyota’nın fabrika içerisindeki tüm operasyonlarda robot kullanım prensibinin yaygınlaştırılmasının başarılı ve somut bir örneğidir.  

Değişen teknoloji ve geleceğin otomobillerini üretmek için bugünden hazırlanan Toyota’da, pres hattından, kalite hattına kadar birçok süreçte çeşitli uygulamalarda, Kawasaki Robotlar kullanılmaktadır.

ARO® EXP Diyaframlı Pompalar, sektördeki en iyi toplam sahip olma maliyetini sunmaktadır.

Daha Fazla Enerji Verimliliği: ARO® EXP diyaframlı pompalar rakip modellerden %20 ila %40 daha verimlidir.

Aksaklık Süresini Minimuma İndirir: ARO® EXP diyaframlı pompalar için arıza arasındaki ortalama süre rakip pompalardan dört kat daha uzundur.

Kurulum / Onarım ve Yedek Parçalar: ARO® EXP pompaların diyaframları, rakip diyaframların dört katı kadar ömre sahiptir. EXP pompa yedek parçaları, bazı rakiplerde olduğu gibi pahalı tüm motor değiştirmelerini değil, uygun maliyetli servis takımlarını içerir.

EXP Toplam Değer Teklifi: ARO® EXP diyaframlı pompalar, bazı önde gelen rakiplerimizle karşılaştırıldığında en iyi toplam sahip olma maliyetini sunar.

ENOSAD’ın, 6 Kasım 2019 tarihinde, Elite World Asia Otel’de düzenlediği  IFR & ENOSAD Robot Tedarikçileri İş Birliği Toplantısı’nda Kawasaki Robot & Epson Robot Türkiye Temsilcisi ve ENOSAD üyesi olarak yer aldık.

IFR üye temsilcileri ve ENOSAD üye temsilcilerinin katıldığı toplantı IFR (Uluslar Arası Robot Federasyonu) ve ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) tanıtımı ile başladı. Dünya ve Türkiye robot pazarındaki verilerin sunulduğu toplantıda, ENOSAD ve IFR’nin iş birliği ile yapılabilecek konular hakkında görüşüldü.

Robotik pazarında global olarak pozitif büyüme beklentisi hakim.

IFR’nin verilerine göre 2018 yılında dünya genelinde gerçekleşen robot kurulum adetleri 422.000 iken,  2019 yılında rakamların aynı düzeyde kalacağı ve 2022 yılına kadar sektörde her yıl ortalama %12 lik. bir büyüme ile rakamın 2022’de 584.000 adete ulaşacağı öngörülüyor.

2017-2018 gerçekleşen ve 2019-2022 tahmini verilerine bölgesel olarak bakıldığında, Avrupa ve Amerika’ya göre Asya/Avustralya bölgelerindeki yüksek büyüme oranları dikkati çekiyor.

Asya/Avustralya’daki robot kurulumları 2017 yılında 280.000, 2018 yılında 283.000 adet iken, aynı yıllarda Avrupa’da 67.000 ve Amerika’da 46.000 adet olarak gerçekleşmiştir.

Robot satışlarının 2022 yılında Avrupa’da 87.000 adet, Amerika’da 69.000 adete ulaşması beklenirken,  Asya/ Avusturya bölgesinde 420.000 adetlere ulaşması öngörülmektedir.

Avrupa’da 2016 – 2018 yılları arasındaki endüstriyel robot kurulumlarına göre en çok satış yapılan sektörler; otomotiv, metal/makine ve kauçuk/plastik iken Türkiye’de otomobil ve metal/ makine sektörleri en çok satış yapılan sektörler arasına girmiştir. Bununla birlikte kauçuk/plastik, gıda ve elektrik/elektronik sektörleri de takip eden diğer sektörler arasında yer almaktadır.

Türkiye’de en çok robot kurulumunun yapıldığı uygulama, taşıma –paletleme uygulamaları olurken, kaynak, dozaj, montaj ve işleme uygulamaları da en çok robot kurulumunun yapıldığı uygulamalardandır.

KAWASAKI ROBOT’TAN YENİ MODEL

BX200X SERİSİ

Dar taban alanına sahip bir robot olan Kawasaki BX200X Serisi, 200 kg. taşıma kapasitesi ve 3,412 mm. uzanma mesafesi ile sınıfının iddialı robotlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

ARO Pompalar Şimdi Size İçini Açıyor!

ARO® Product Park Uygulaması ile ARO Diyaframlı ve Pistonlu Pompaları Daha Yakından Keşfetme Zamanı...

Apple App Store ve Google Play Store’dan indirebileceğiniz ARO® Product Park ile ARO® Pompaları ayrıntılı bir şekilde görebilir, saydamlık modu aracılığıyla bir pompanın içine girebilir veya parçaları seçebilirsiniz, ayrıca uygulamada parça numaraları ve malzeme bilgileri de dahil olmak üzere kapsamlı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

ARO® Product Park Uygulamasında Bulacağınız

ARO Pompa Çeşitleri:

 •  2” Diyaframlı Toz Pompaları
 •  2” Diyaframlı Flap Valf Pompalar
 •  2” EXP Metal Diyaframlı Pompalar
 •  3" EXP Plastik Diyaframlı Pompalar

 •  2-Toplu Pistonlu Pompalar
 •  4-Toplu Pistonlu Pompalar
 •  Chop-Check Pistonlu Pompalar

 

 

8.Sayı Aralık 2019

KAWASAKI RS50N Robot ile hayata geçirilen TOYOTA DOLLY ROBOTİK YIKAMA PROJESİ;

İnsana saygı ve sürekli geliştirme temel değerleri üzerine kurulan Toyota yaklaşımının ve Toyota’nın fabrika içerisindeki tüm operasyonlarda robot kullanım prensibinin yaygınlaştırılmasının başarılı ve somut bir örneğidir.

Otomotiv sektörü, geniş yan sanayi çeşitliliği ile birçok sektöre etkisi,  yarattığı katma değer, istihdam olanakları ve ihracat rakamları ile Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri.  2019 yılında, bir önceki yıllara kıyasla, dünya ve Türkiye’deki talep daralmasından olumsuz etkilense de değişen ve gelişen teknolojilere uyumlu üretim yapısı, yüksek AR-GE yatırımları ve robotlu otomasyonun en çok kullanıldığı sektör olarak B2B şirketler için büyük önem arz ediyor.

Yılda 280.000 araç üretim kapasitesi, 2 milyar Euro yatırım değeri ve %90 ihracat oranına sahip Toyota Türkiye ise, Türk otomotiv sektörünün lider firmalarından.

Bugün dünyanın birçok yerinde kullanılan Toyota otomobillerin üretildiği, Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesisi olan Sakarya Fabrikası’nda, Kawasaki Robotlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz Dolly Robotik Yıkama Projesi ile ilgili detayları sizlerle paylaşmak istedik.

Yüksek kaliteli üretim kabiliyetine sahip Toyota Sakarya fabrikasında, üretim süreçleri; rulo saçların plakalar haline getirildiği ve %93 otomasyona sahip pres & kaynak hattı ile başlıyor. Üretimin sonraki aşamaları; çevreye saygılı ve su bazlı boyaların kullanıldığı
boya & plastik hattı, kanban sistemi ile tam zamanında üretim ve ortalama 3000 parçanın montaj işleminin yapıldığı montaj hattı ile devam ediyor, yerinde kalite anlayışıyla, parça ve komple araç üzerinde statik ve dinamik performans testlerinin yapıldığı kalite hattında sona eriyor.